LOF
/

Stichting Lokaal OndernemersFonds Hoorn

De Stichting Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) is de stichting die de reclamebelasting gelden in de stad Hoorn coördineert.
De Stichting heeft daartoe een Convenant met de Gemeente Hoorn gesloten, welke op deze webpagina is te raadplegen.

Het Bestuur bestaat uit dezelfde mensen die het Bestuur vormen van de Hoornse Ondernemers Federatie (HOF).
In de HOF zijn de belangenverenigingen van ondernemers in Hoorn vertegenwoordigd.

Belangengroeperingen van ondernemers worden uitgenodigd om hun plannen en begroting in te dienen bij het Bestuur van de Stichting, uiterlijke datum 15 oktober van elk jaar, geldend voor het volgende jaar.

Onderstaand treft u diverse documenten aan

* Het convenant LOF vs. Gemeente Hoorn, klik hier 

* De allonge bij het convenant 15 dec 2020, klik

Jaarverslag LOF 2016, klik hier

* Jaarverslag LOF 2017, klik hier

* Jaarverslag LOF 2018, klik hier

* Jaarverslag LOF 2019, klik hier

* Jaarverslag LOF 2020, (nog niet beschikbaar)

* Aanvrage LOF voor 2021 (met bijlagen), klik hier


In verband met de corona lockdown vermelden wij ook de brief van Wethouder Helling m.b.t. betaling van belastingen, klik hier


Het Dagelijks Bestuur van de LOF bestaat uit de volgende personen:
De heer Mr. W.J.M. Loomans (voorzitter), email: w.loomans@loomansadvocaten.nl
De heer J. Rosier (vice-voorzitter), email: j.rosier@hochoorn.nl
De heer S.T.G. Stumpel (penningmeester), email: sstumpel@stumpel.nl
De heer R. van Drongelen (lid dagelijks Bestuur), email: jannyenrien@quicknet.nl
De heer Mr. E. Walburg is secretaris van de Stichting, email: e.walburg@quicknet.nl
Adviseur van het Bestuur is de heer G. Fit, email:gerardfit@ziggo.nl

Adresgegevens secretariaat:
Lambert Meliszweg 16, 1622 AA  Hoorn, telefoon 06-53 374 783
Adresgegevens administratie:
De Corantijn 63, 1689 AN  Zwaag (postadres: Postbus 20, 1620 AA  Hoorn)


Gegevens voor het laatste bijgewerkt d.d. 8 februari 2021
.