hoornmoetjevoelen

 

 

 

De Stichting Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) is de stichting die de reclamebelasting gelden in de stad Hoorn coördineert.
De Stichting heeft daartoe een Convenant met de Gemeente Hoorn gesloten, welke op deze webpagina is te raadplegen.

                            Geld van ondernemers voor ondernemers

Het Bestuur bestaat uit dezelfde mensen die het Bestuur vormen van de Hoornse Ondernemers Federatie (HOF).
In de HOF zijn de belangenverenigingen van ondernemers in Hoorn vertegenwoordigd (klik
hier voor de leden van de HOF).

Belangengroeperingen van ondernemers worden uitgenodigd om hun plannen en begroting in te dienen bij het Bestuur van de Stichting, uiterlijke datum 15 oktober van elk jaar, geldend voor het volgende jaar.

Het Dagelijks Bestuur van de LOF bestaat uit de volgende personen:
De heer Mr. W.J.M. Loomans (voorzitter), email:
w.loomans@loomansadvocaten.nl
Mevrouw N. Huisman (vice-voorzitter), email:
nellekehuisman@planet.nl
De heer S.T.G. Stumpel (penningmeester), email: sstumpel@stumpel.nl
De heer J. Haring (lid dagelijks Bestuur), email:
zaalharing@kpn.nl
De heer Mr. E. Walburg is secretaris van de Stichting, email:
e.walburg@quicknet.nl
Adviseur van het Bestuur is de heer G. Fit, email:gerardfit@ziggo.nl

Adresgegevens secretariaat:
    Lambert Meliszweg 16, 1622 AA  Hoorn, telefoon 0229-238078
Adresgegevens administratie:
    De Corantijn 63, 1689 AN  Zwaag (postadres: Postbus 20, 1620 AA  Hoorn)

Convenant reclamebelasting (ter inzage of te downloaden) 

Aanvrage LOF 2016 (ter inzage of te downloaden) 

OSH aanvrage 2016 (ter inzage of te downloaden) 

HOC aanvrage 2016 (ter inzage of te downloaden) 

Korenbloem aanvrage 2016 (ter inzage of te downloaden) 

Jaarrekening LOF 2014 accountant (ter inzage of te downloaden) 

De gegevens op deze website zijn bijgewerkt t/m 7 december 2015
  

 
index.1